Rekabet ve Pazarlama

Geçen sayıda bir çok konuda en etkin araç, verimlilik arttırıcı en önemli kaldıraç olan teknolojinin neleri yapamayacağı üzerinde durmuştuk. Bundan bahsederken de kaliteli insan kaynağının, bilgi ve becerinin bir şirketin başarısına neler katabileceğini de aynı anda işlemiş...
Posted By :
Comment :0